Запослени

Административно ненаставно особље
 

 1. Дејан Станојевић ( директор школе)
 
 1. Весна Срећковић ( секретар школе)
 
 1. Милунка Максимовић ( шеф рачуновоства)
 
 1. Радеч Маја  (педагог школе)
 
 1. Mиленковић Биљана(библиотека)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставно особље
 
 1. Миленковић Биљана (немачки језик)
 
 1. Обрадовић Љиљана (ликовна култура)
 
 1. Младеновић Јовица (учитељ)
 
 1. Младеновић Драгана (учитељ)
 
 1. Тумбасевић Станојка (учитељ)
 
 1. Грујић Марица (учитељ)
 
 1. Јањић Славица (учитељ)
 
 1. Павловић Данијела (учитељ)
 
 1. Николић Саша (учитељ)
 
 1. Стевановић Љиљана (учитељ)
 
 1. Ристић Марица (учитељ)
 
 1. Јовановић Синиша (вероучитељ)
 
 1. Кнежевић Ивана (музичка култура)
 
 1. Ристић Маријана(биологија)
 
 1. Немања Селаковић (физичко васпитање)
 
 1. Плазинић Ненад (техничко и информатичко образовање)
 
 1. Павловић Милан (физика)
 
 1. Jелена Пакић (енглески језик)
 
 1. Лазаревић Горан (хемија)
 
 1. Секулић Милка (српски језик)
 
 1. Сања Петковић Петровић (математика)
 
 1. Маринковић Снежана (енглески језик)
 
 1. Биљана Крсмановић (изабрани спорт)
 
 1. Сања Петровић (историја)
 
 1. Александар Перовић(историја)
 
 
 
 
 
 
 
Ненаставно особље:
 
 1. Иван Маринковић
 
 1. Мирјана Ђукнић
 
 1. Бојана Мирић
 
 1. Јасмина Лукић
 
 1. Славица Вучковић
 
 1. Мирјана Марковић
 
 1. Нада Благојевић
 
 1. Љиљана Марковић
 
 1. Даница Јевтић
 
 1. Весна Јовичић