Историјат школе

         


        Основна школа "Сестре Павловић" у Белановици има веома дугу и богату традицију у васпитање и образовању деце у Качерском крају. Од почетка рада школа је била смештена на три различите локације, а у значајним документима води се и под три различита имена.
Школа у Белановици поседује документацију у својој архиви за последнјих 80 година од 1918. године, односно из времена владавине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Архива из ранијег периода је уништена у току Колубарске битке.
          У периоду између два светска рата школа је одиграла значајну улогу у ширењу писмености и културе у Качеру. Учитељи су у поратном периоду били прави хероји јер су успевали у редовним одељењима и кроз течајеве да истовремено уче у току дана и по сто ђака, а у периоду од 1945. до 1948. године поред основне школе радила је и нижа гимназија која је прерасла у осмогодишњу школу која је и сада у Белановици.